SĪKDATŅU IZMANTOŠANAS NOTEIKUMI

 

Šī tīmekļa vietne izmanto sīkdatnes, lai uzlabotu vietnes lietošanas pieredzi, nodrošinātu tās darbību un funkcionalitāti kā arī lai iegūtu statistiku par lietotāju veiktajām darbībām. Šajos noteikumos ir aprakstīta sīkdatņu izmantošana SIA Remer interneta vietnē, norādīti sīkdatņu
lietošanas nolūki, kā arī lietotāju tiesības sīkdatnes apstiprināt vai atspējot.
Kas ir sīkdatnes?
Sīkdatnes ir sīkas teksta datnes, kuras tīmekļa pārlūkprogramma (piem., Chrome, Safari) saglabā lietotāja galiekārtā (datorā vai mobilajā ierīcē) brīdī, kad lietotājs apmeklē tīmekļa vietni. Ar sīkdatņu palīdzību tīmekļa vietne iegūst spēju saglabāt lietotāja individuālos iestatījumus, atpazīt viņu un atbilstoši reaģēt, ar mērķi uzlabot vietnes lietošanas pieredzi. Atkarībā no veicamajām funkcijām un izmantošanas mērķa, šī vietne izmanto kritiski nepieciešamās, funkcionālās un analītiskās sīkdatnes.

Kritiski nepieciešamās sīkdatnes
Šīs sīkdatnes nepieciešamas, lai lietotājs varētu brīvi pārvietoties vietnē un izmantot tās piedāvātās iespējas, tajā skaitā iegūt informāciju par precēm un pakalpojumiem. Šīs sīkdatnes identificē lietotāja iekārtu, taču neizpauž lietotāja identitāti, kā arī tās nevāc un neapkopo
informāciju. Bez šīm sīkdatnēm tīmekļa vietne nevarēs pilnvērtīgi darboties. Šīs sīkdatnes tiek glabātas lietotāja iekārtā līdz brīdim, kad tiek aizvērta tīmekļa pārlūkprogramma.

Funkcionālās sīkdatnes
Ar funkcionālajām sīkdatnēm vietne atceras lietotāja izvēlētos uzstādījumus un veiktās izvēles vietnes apmeklējuma laikā, lai lietotājs varētu ērtāk lietot vietni. Funkcionālās sīkdatnes savāc neidentificējamus datus. Šajā procesā netiek glabāti personas dati un informācija tiek glabāta anonīmā veidā. Šīs sīkdatnes glabājas lietotāja iekārtā pastāvīgi.

Analītiskās sīkdatnes
Analītiskās sīkdatnes apkopo informāciju par to, kā lietotājs lieto tīmekļa vietni, konstatē biežāk apmeklētās sadaļas, ieskaitot saturu, kuru lietotājs izvēlas, pārlūkojot vietni. Informācija tiek lietota analīzes nolūkos, lai noskaidrotu, kas interesē vietnes lietotājus, un varētu uzlabot vietnes funkcionalitāti, padarot to ērtāk lietojamu. Analītiskās sīkdatnes identificē tikai lietotāja iekārtu, taču neizpauž lietotāja identitāti. Atsevišķos gadījumos dažas no analītiskajām sīkdatnēm vietnes īpašnieka vietā, saskaņā ar tā norādījumiem un tikai atbilstoši norādītajiem mērķiem, pārvalda trešās personas - datu apstrādātāji (operatori), piemēram, Google izveidotās Google Analytics sīkdatnes, kuru mērķis ir tīmekļa vietnes satura kvalitātes uzlabošana un satura pielāgošana lietotāju vajadzībām. Plašāk par pakalpojuma Google Analytics sniegšanas noteikumiem var iepazīties interneta vietnē http://www.google.com/analytics/terms/us.html

Sīkdatņu izmantošanas nolūki
Šī vietne izmanto sīkdatnes, lai uzlabotu vietnes lietošanas pieredzi:
- nodrošinātu vietnes funkcionalitāti;
- pielāgotu vietnes funkcionalitāti lietotāja lietošanas paradumiem - tai skaitā meklēšanas pieprasījumiem, iepriekš apskatītajam saturam;
- iegūtu statistikas datus par vietnes apmeklētāju plūsmu - apmeklētāju skaitu, lapā pavadīto laiku u.c.

Cik ilgi tiek glabātas sīkdatnes
Ja nav noteikts citādi, sīkdatnes tiek glabātas, kamēr tiek izpildīta darbība, kādam nolūkam tās vāktas, un pēc tam tās tiek dzēstas. Sīkdatņu informācija netiek nodota apstrādei ārpus Eiropas Savienības un EEZ.

Sīkdatņu apstiprināšana un atspējošana
Apmeklējot šo vietni, lietotājam tiek attēlots logs ar ziņojumu par to, ka tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Aizverot šo ziņojuma logu, lietotājs apstiprina, ka ir iepazinies ar informāciju par sīkdatnēm, to izmantošanas nolūkiem, gadījumiem, kad to informācija tiek nodota trešajai personai, un tiem piekrīt. Attiecīgi, sīkdatņu izmantošanas tiesiskais pamats ir lietotāja piekrišana. Ikvienas tīmekļa pārlūkprogrammas drošības iestatījumos iespējama sīkdatņu ierobežošana un dzēšana. Tomēr jāņem vērā, ka nevar atteikties no kritiski nepieciešamo un funkcionālo sīkdatņu lietošanas, jo bez tām vietnes pilnvērtīgas lietošanas nodrošināšana nav iespējama.

 

  

PRIVĀTUMA POLITIKA

 

1. PRIVĀTUMA POLITIKAS MĒRĶIS

SIA REMER (turpmāk tekstā – REMER vai mēs) Privātuma politikas mērķis ir sniegt REMER Klientam (turpmāk tekstā - Klients), informāciju par personas datu apstrādes nolūku, apjomu, aizsardzību, apstrādes termiņu un datu subjekta tiesībām datu iegūšanas laikā, kā arī apstrādājot Klienta personas datus. REMER Privātuma politikas aktuālā redakcija tiks publicēta mūsu interneta vietnē www.remer.ltd.com

Saskaņā ar vispārējiem datu aizsardzības noteikumiem personas dati ir jebkāda informācija, ko var izmantot, lai identificētu personu, kā arī jebkāda informācija par personu, kura jau ir identificēta. Izmantojot mūsu pakalpojumus, Klients sniedz mums savus personas datus, tiesības apstrādāt un izmantot tos saskaņā ar noteikumiem, kas izklāstīti lietošanas noteikumos.

Mēs apņemamies aizsargāt mūsu Klientu personas datu privātumu un darām visu iespējamo, lai uzglabātu Klientu personas datus drošībā.

Mēs ievērojam personas datu minimizēšanas principu - mēs nepieprasām, neapkopojam un neapstrādājam personas datus, kas nav nepieciešami, lai sniegtu pakalpojumus vai saņemtu informāciju.

Mēs nepieļaujam nevēlamu vēstuļu nosūtīšanu un nekādā gadījumā nepieļausim jebkādu Klientu personīgo datu (vārds, adrese, e-pasta adrese utt.) pārdošanu, iznomāšanu vai nodošanu trešajām personām.

 

2. PĀRZINIS UN KONTAKTINFORMĀCIJA

SIA REMER, reģistrācijas Nr. 40003749373, juridiskā adrese: Rencēnu iela 10A, Rīga

LV-1073, ir personas datu pārzinis, kas uzņēmies pienākumu aizsargāt Klientu datu privātumu. REMER kontaktinformācija ar personas datu apstrādi saistītajos jautājumos ir remer@remer.lv. Izmantojot šo kontaktinformāciju vai vēršoties REMER juridiskajā adresē, var uzdot jautājumu par personas datu apstrādi.

 

3. PERSONAS DATU APSTRĀDES NOLŪKI

REMER apstrādā personas datus šādos nolūkos:

 

3.1. Pakalpojuma sniegšanai un preču pārdošanai:

- Klientu identificēšanai un piedāvājuma sagatavošanai;

- līguma sagatavošanai, noslēgšanai, papildināšanai, pārslēgšanai un laušanai;

- kredītspējas novērtēšanai, uzraudzībai;

- Klientu apkalpošanai, sūdzību izskatīšanai un apstrādei;

- preču un/ vai citu materiālo vērtību piegādei un pakalpojumu sniegšanai, kas ir paredzēti līgumā;

- pakalpojumu darbības nodrošināšanai / uzturēšanai;

- norēķinu administrēšanai, tajā skaitā parādu atgūšanai.

 

3.2. Produktu attīstībai un izaugsmes veicināšanai:

- statistikai un biznesa analīzei;

- plānošanai un uzskaitei;

- efektivitātes mērīšanai;

- datu kvalitātes nodrošināšanai;

- tirgus un sabiedriskā viedokļa pētījumu veikšanai;

- Klientu aptauju veikšanai;

- atskaišu sagatavošanai.

 

3.3. Drošības nolūkos:

- informācijas, informācijas sistēmu un uzņēmuma drošības nodrošināšanai;

- informācijas sniegšanai valsts pārvaldes iestādēm un operatīvās darbības subjektiem normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos un apjomā.

 

3.4. Citos specifiskos nolūkos, par kuriem Klients tiek informēts brīdī, kad viņš sniedz attiecīgus datus REMER, tajā skaitā, bet ne tikai:

- uz Klientu vērstai tiešai reklāmai;

- loteriju vai izložu organizēšanai;

- marketinga statistikas apkopošanai.

 

4. PERSONAS DATU APSTRĀDES TIESISKAIS PAMATS

Veicot personas datu apstrādi REMER balstās uz šādiem tiesiskajiem pamatiem:

- līguma noslēgšanai un izpildei un vai pasākumu veikšana pēc klienta pieprasījuma pirms līguma noslēgšanas - lai precīzi un kvalitatīvi nodrošinātu preču piegādi un / vai pakalpojumu sniegšanu REMER apkopo un apstrādā noteiktus datus pirms līguma noslēgšanas kā arī sadarbības laikā;

-normatīvo aktu izpildei, lai īstenotu REMER saistošos normatīvajos aktos noteiktos pienākumus, tajā skaitā ievērot grāmatvedības dokumentu pārvaldību un arhivēšanu;

- leģitīmās interesēs - lai realizētu REMER un klienta juridiskās saistības vai īstenotu REMER leģitīmās (likumīgās) intereses;

- vitālo interešu aizsardzība - lai nodrošinātu REMER nodarbināto personu, Klientu un apmeklētāju fizisko un īpašuma drošību.

REMER ir šādas leģitīmās intereses:

- veikt komercdarbību;

- pārbaudīt Klienta identitāti pirms līguma noslēgšanas vai Klienta apkalpošanas laikā - telefoniski, elektroniski, klātienē;

- nodrošināt līguma saistību izpildi;

- novērst nepamatotus finansiālus riskus savai komercdarbībai

(t.sk., veikt kredītriska novērtējumu pirms preču un pakalpojumu pārdošanas un līguma izpildes laikā);

- saglabāt Klientu pieteikumus un iesniegumus par preču pirkumu un pakalpojumu sniegšanu, citus pieteikumus un iesniegumus, piezīmes par tiem, t.sk., kas veikti mutiski, zvanot uz Klientu centriem, interneta mājas lapas vidē;

- analizēt REMER interneta vietnes un lietotņu darbību, izstrādāt un ieviest to uzlabojumus;

- veikt darbības Klienta un REMER sadarbības uzturēšanai;

- segmentēt Klientu datu bāzi pakalpojumu efektīvākai nodrošināšanai;

- izstrādāt un attīstīt preces un pakalpojumus;

- reklamēt savas preces un pakalpojumus, nosūtot komerciālus paziņojumus;

- nosūtīt citus ziņojumus par līguma izpildes gaitu un līguma izpildei būtiskiem notikumiem, kā arī veikt Klientu aptaujas par precēm un pakalpojumiem un to lietošanas pieredzi;

- informēt par izmaiņām pakalpojuma sniegšanas kārtībā un cenrādī;

- novērst krāpniecību;

- nodrošināt pārvaldību, finanšu un biznesa uzskaiti un analītiku;

- nodrošināt efektīvus uzņēmuma pārvaldības procesus;

- nodrošināt pakalpojumu sniegšanas, preču pārdošanas un piegādes efektivitāti;

- nodrošināt un uzlabot pakalpojumu kvalitāti;

- administrēt maksājumus;

- administrēt savlaicīgi neveiktus maksājumus;

- vērsties valsts pārvaldes un operatīvās darbības iestādēs un tiesā savu tiesisko interešu aizsardzībai;

- informēt sabiedrību par savu darbību.

 

5. PRIVĀTUMA POLITIKAS PIEMĒROŠANAS SFĒRA

Privātuma politika tiek piemērota privātuma un personas datu aizsardzības nodrošināšanai attiecībā uz:

- Klientu – juridisku, fizisku personu vai citu pakalpojumu lietotāju (tajā skaitā, potenciālo, bijušo vai esošo) kā arī trešajām personām, kuras saistībā ar pakalpojumu sniegšanu juridiskajai personai (Klientam) saņem vai nodod REMER jebkādu informāciju (tajā skaitā, kontaktpersonas, maksātāji u.c.);

- REMER biroja vai citu uzņēmuma lietošanā esošo ‚ēku un teritoriju apmeklētājiem;

- REMER uzturēto interneta vietņu un lietotņu apmeklētājiem un zvana veicējiem uz REMER  kontaktu tālruni;

- Personām, kuras piedalās mārketinga aktivitātēs, tajā skaitā loterijās, REMER rīkotos un atbalstītos pasākumos, konkursos vai cita veida akcijās.

REMER rūpējas par Klientu privātumu un personas datu aizsardzību, ievērojot Fizisko personu datu aizsardzības likumu, Eiropas Parlamenta un padomes 2016. gada 27. aprīļa Regulu 2016/679 par fizisko personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti (Regula) un citiem piemērojamajiem tiesību aktiem privātuma un datu apstrādes jomā. Privātuma politika ir attiecināma uz datu apstrādi neatkarīgi no tā kādā formā un/vai vidē Klients sniedz personas datus (REMER interneta vietnēs, lietotnēs, e-pastā, papīra

formātā vai telefoniski). Attiecībā uz specifiskiem datu apstrādes veidiem (piemēram, sīkdatņu apstrādi u.c.), vidi, nolūkiem var tikt noteikti papildus, specifiski noteikumi, par ko Klients tiek informēts brīdī, kad viņš sniedz attiecīgus datus REMER.

 

6. PERSONAS DATU APSTRĀDE

REMER apstrādā Klienta datus, ņemot vērā pastāvošos privātuma riskus un REMER saprātīgi pieejamos organizatoriskos, finansiālos un tehniskos resursus.

REMER ir tiesības veikt automatizētu lēmumu pieņemšanu attiecībā uz Klientu, par šādām darbībām atsevišķi informējot Klientu saskaņā ar normatīvajiem aktiem. Klients var iebilst automatizētu lēmumu pieņemšanai saskaņā ar tiesību aktiem, tomēr apzinoties, ka atsevišķos gadījumos tas var ierobežot Klienta tiesības izmantot atsevišķas viņam potenciāli pieejamās iespējas (piemēram, saņemt komerciālus piedāvājumus). Automatizētu lēmumu pieņemšana, kas Klientam rada tiesiskās sekas (piemēram, Klienta pieteikuma apstiprināšana vai noraidīšana), var tikt veikta tikai līguma starp REMER un Klientu noslēgšanas vai izpildes gaitā, vai pamatojoties uz Klienta nepārprotamu piekrišanu. Ar Klientu noslēgtā līguma saistību izpildes kvalitatīvai un operatīvai nodrošināšanai REMER var pilnvarot savus sadarbības partnerus veikt atsevišķas preču piegādes vai pakalpojumu sniegšanas darbības, piemēram, pasūtījumu pieņemšanu, izsniegšanu un apstrādi vai rēķinu izsūtīšanu u.c. Ja, izpildot šos uzdevumus, REMER sadarbības partneri apstrādā REMER rīcībā esošos Klienta personas datus, attiecīgie REMER sadarbības partneri ir uzskatāmi par REMER datu apstrādes operatoriem, un REMER ir tiesības nodot sadarbības partneriem, šo darbību veikšanai, vajadzīgos Klienta datus tādā apmērā, kā tas ir nepieciešams šo darbību veikšanai.

REMER sadarbības partneri nodrošinās personas datu apstrādes un aizsardzības prasību izpildi saskaņā ar REMER prasībām un tiesību aktiem, un neizmantos personas datus citos nolūkos, kā tikai ar Klientu noslēgtā līguma saistību izpildei REMER uzdevumā.

 

7.PERSONAS DATU UZGLABĀŠANAS TERMIŅŠ

REMER glabā un apstrādā Klienta personas datus, kamēr pastāv vismaz viens no šiem kritērijiem:

- tikai tik ilgi, kamēr ir spēkā ar Klientu noslēgtais līgums;

- kamēr normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā REMER vai Klients var realizēt savas leģitīmās intereses (piemēram, iesniegt iebildumus vai celt vai vest prasību tiesā);

- kamēr kādai no pusēm pastāv juridisks pienākums datus glabāt (piemēram, saskaņā ar Grāmatvedības likumu, uzņēmumam, Klientam izrakstītie rēķini, jāglabā 5 gadus, u.c.);

- kamēr ir spēkā Klienta piekrišana attiecīgai personas datu apstrādei, ja nepastāv cits datu apstrādes likumīgs pamats.

Beidzot pastāvēt minētiem kritērijiem, Klienta personas dati tiek dzēsti.

 

8.PERSONAS DATU AIZSARDZĪBA

REMER aizsargā Klienta datus, izmantojot mūsdienu tehnoloģiju iespējas, ņemot vērā pastāvošos privātuma riskus, un REMER saprātīgi pieejamos organizatoriskos, finansiālos un tehniskos resursus

 

9. PERSONAS DATU SAŅĒMĒJU KATEGORIJAS

REMER neizpauž trešajām personām Klienta personas datus vai jebkādu pakalpojuma sniegšanas un līguma darbības laikā iegūtu informāciju izņemot:

- ja attiecīgajai trešajai personai dati jānodod noslēgtā līguma ietvaros, lai veiktu kādu līguma izpildei nepieciešamu funkciju (piemēram, bankai norēķinu ietvaros);

- saskaņā ar Klienta skaidru un nepārprotamu piekrišanu;

- ārējos normatīvajos aktos paredzētajām personām pēc viņu pamatota pieprasījuma, ārējos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā un apjomā;

- ārējos normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos REMER leģitīmo interešu aizsardzībai, vēršoties tiesā vai citās valsts institūcijās pret personu, kura ir aizskārusi šīs REMER leģitīmās intereses. REMER nenodod personīgo informāciju un citus datus trešajām valstīm.

 

10.PIEKĻUVE PERSONAS DATIEM UN CITAS KLIENTU TIESĪBAS

Atbilstoši normatīvajiem aktiem Klientam ir tiesības pieprasīt REMER piekļuvi saviem personas datiem, kā arī pieprasīt REMER veikt to papildināšanu, labošanu vai dzēšanu, vai apstrādes ierobežošanu attiecībā uz Klientu, vai tiesības iebilst pret apstrādi (tajā skaitā pret personas datu apstrādi, kas veikta pamatojoties uz REMER leģitīmajām interesēm, kā arī tiesības uz datu pārnesamību. Šīs tiesības īstenojamas, ciktāl datu apstrāde neizriet no REMER pienākumiem, kas tam ir uzlikti ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, vai kuri tiek veikti sabiedrības interesēs.

Klients var iesniegt pieprasījumu par savu tiesību īstenošanu:

- Rakstveida formā klātienē REMER birojā;

- Attālināti iesniegumu parakstot ar drošu elektronisko parakstu;

Saņemot Klienta pieprasījumu, REMER pārliecinās par Klienta identitāti, izvērtē pieprasījumu un izpilda to atbilstoši normatīvajiem aktiem. REMER nosūta Klientam atbildi uz viņa pieprasījumā norādīto fizisko vai e-pasta adresi. REMER nodrošina datu apstrādes un aizsardzības prasību izpildi saskaņā ar normatīvajiem aktiem Klienta iebildumu gadījumā veic lietderīgās darbības, lai iebildumu atrisinātu. Klientam ir tiesības vērsties Datu valsts inspekcijā, ja tas tomēr neizdodas.

 

11. KLIENTA PIEKRIŠANA DATU APSTRĀDEI UN TIESĪBAS TO ATSAUKT

Piekrišanu personas datu apstrādei, Klients var dot REMER pakalpojumu pieteikšanas formās, REMER un citās interneta lapās, zvanot uz REMER Klientu apkalpošanas tālruni

+371 67807057, rakstot uz e-pastu remer@remerltd.com vai klātienē REMER birojā.

Personas datu kategoriju saraksts par datiem, kas var tikt apstrādāti saskaņā ar Klienta piekrišanu un citiem tiesiskajiem pamatiem, ir pieejams šīs Personas datu apstrādes politikas punktā Nr. 13. Klientam ir tiesības jebkurā brīdī atsaukt datu apstrādei doto piekrišanu - zvanot uz Klientu apkalpošanas tālruni +371 67807057, rakstot uz e-pastu remer@remerltd.com vai klātienē REMER birojā, un tādā gadījumā turpmāka datuapstrāde, kas balstīta uz iepriekš doto piekrišanu konkrētajam nolūkam turpmāk netiks veikta, datu apstrāde tiks pārtraukta trīs dienu laikā no tās izteikšanas brīža. Piekrišanas atsaukums neietekmē datu apstrādes, kuras veiktas tajā laikā, kad Klienta piekrišana bija spēkā. Atsaucot piekrišanu, nevar tikt pārtraukta datu apstrāde, kuru veic, pamatojoties uz citiem tiesiskajiem pamatiem.

 

12. SĪKDATŅU APSTRĀDE

REMER savās interneta vietnēs var izmantot sīkdatnes. Sīkdatņu apstrādes noteikumi ir pieejami šeit. REMER interneta vietnēs var tikt ievietotas saites uz trešo personu interneta vietnēm, kurām ir savi lietošanas un personas datu aizsardzības noteikumi, par ko REMER nenes atbildību.

 

13.PERSONAS DATU APSTRĀDĀJAMĀS KATEGORIJAS

Nr.

Datu kategorija

Piemēri

1.

Personas identifikācijas dati

vārds, uzvārds, personas kods, ID vai pases nr. vai juridiskas personas dati reģistrācijas nr. PVN maksātāja numurs, juridiskā adrese,bankas rekvizīti(bankas nosaukums, konts), paraksttiesīgās personas vārds, uzvārds, pilnvaras pamats dokumentu parakstīšanai.

2.

Personas kontaktinformācija

adrese, telefona numurs, e-pasta adrese

3.

Informācija par maksātspēju

statuss par ārēja parāda esamību, kredītriska vērtējums, maksātspējas statuss

4.

Informācija par līgumu

Klienta līguma numurs, Klienta reģistrēšanas datums, statuss

5.

Norēķinu dati

bankas konta numurs, rēķina numurs, datums, summa, rēķina saņemšanas veids, apmaksas datums, parāda summa

6.

Pakalpojuma dati

pakalpojuma nosaukums, pakalpojuma adrese, cena, atlaide, atlaides beigu termiņš

7.

Klienta profilēšanas dati

piederība kategorijai, segments (profilēšanai tiek ņemta vērā Klienta datu analīzes atļauja)

11.

Komunikācijas dati

ienākošās/izejošās saziņas veids, datums, saturs, kanāls, piegādes statuss

12.

Iebildumu dati

iebilduma numurs, reģistrēšanas/atrisināšanas datums, veids, apraksts

13.

REMER interneta vietnēs

IP adrese, veiktās darbības nosaukumus, veiktās darbības interneta lapas sadaļa, datums un laiks

 

14.IZMAIŅAS REMER PRIVĀTUMA POLITIKĀ

Mēs regulāri pārskatām mūsu privātuma politiku. Visas izmaiņas tiks publicētas šajā lapā. REMER patur tiesības veikt papildinājumus šajā privātuma politikā, padarot pieejamu tā aktuālo redakciju REMER mājaslapā. REMER saglabā privātuma politikas iepriekšējās redakcijas, un tās ir pieejamas REMER mājaslapā www.remerltd.com